Chính sách bảo hành được quy định rỏ ràng:

Điều kiện bảo hành: sản phẩm phải đang còn hạn bảo hành, thời gian bảo hành được tính khi sản phẩm đến với quý khách hàng.

Thời gian bảo hành sản phẩm: thời gian bảo hành sản phẩm lên đến 36 tháng.

Điều kiện không được bảo hành: cháy nổ, thiên tai hoặc hỏa hoạn,… Những trường hợp do quý khách hàng làm sản phẩm hư hỏng đều không được bảo hành.